INDHOLDSFORTEGNELSE

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

PROLOG 9

FORORD Tekst og teater v. Chr. Ludvigsen 11

Kapitel I INTRODUKTION 21

1.    Præsentation 21
2.    Kan man lære at skrive skuespil? 25
3.    Spillereglerne 31
4.    Om metode 41
5.    Om det dramatiske 35
6.    Brugsanvisning 45
 

Kapitel II SKRIVEPROCESSEN 49

1. trin: Hvor begynder man? 49
2. trin: En spirende idé. En bevægelse, en følelse 52
3. trin: Synops. Research. Indsamling 54
4. trin: Rå-scenario 59
5. trin: Koncentration: Scenario 60
6. trin: Rå-manuskript og 1. udkast 63
7. trin: Omskrivning. Redigering. Afprøvning: 1. version 64
8. trin: Produktion og salg 68
9. trin: Endeligt manuskript 73
 

Kapitel III MANUSKRIPTET 77

1.    Praktiske oplysninger 77
2.    Manuskriptets virkelighed: Et eksempel 81
3.    10 klassiske fortælleelementer & den ‘naturlige’ historie 85
4.    Fra situation til plot 88
5.    Den dramatiske tid 98
6.    Oplevelsens rum 103
7.     Bevægelsen - de fremaddrivende kræfter 107
a. Igangsætteren b. Mål i hovedperson c. En ‘driver’ d. Udviklingssignaler (Foreshadowing) e. Opladning f. Den velforberedte overraskelse g. Spænding h. Focus
8.     Dramatisk komposition 114
9.    Manuskripskrivningens teknik 120
10. Dramatikerens virkelighed 129
 

KAPITEL IV SKUESPILLET 135

1.    HANDLING
A.    Handlingsgangen 142
B.    Handlingens planer 155
C.    Peripeti 160
D.    Genkendelse 162
E.    Story og plot 165
2.    KARAKTERER
A.    Roller og mennesker 168
B.    Karakterisering - Om at skabe kontakter 171
C.    Udvikling 176
D.    Karaktererfunktioner 178
E.    Klassiske karakteropstillinger 181
F.    Monologer 183
3.    ORD
A.    Sproget 184
B.    Dialogen 187
C.    Replikken 189
4.    TANKE
A.    Tanke i dramatik 194
B.    Tema 195
C.    Undertekst 197
D.    Klarhed 201
5.    LYD INCL. MUSIKKOMPOSITION
A.    Den dramatiske lyd 202
B.    Tempo-rytme 204
6.    SCENEBILLEDE
A.    Skuespillets univers 207
B.    Visualisering 209
C.    Stil 211
7.    Om poetikkens tabte bog, KOMEDIEN 214
 

KAPITEL V TEATRET 219

A. Det levende teater 219
B. Teatrets virkelighed 221
C. Det metaforiske rum 223
D. Teaterformer 224
E. Teatergenrer 225
F. Scene og sal 234
 

KAPITEL VI MANUSKRIPTUDVIKLING 239

A. Formål 239
B. Metoder 240
C. Creative writing 241
D. Om at være international dramatiker 244
E. Status. Uddannelse og muligheder 245
 

EPILOG Om dramatikerens nye ‘rolle’ 253

TILLÆG 255

I. Manuskriptmodeller 255
a. Freytags model 256
b. Konfliktmodellen 257
c. Berettermodellen 258
II. De ‘36 dramatiske situationer’ 259
III. Brancheorganisationer & Adresser 261
IV. Supplerende materiale & Litteraturliste 266
V. Mini-leksikon 273
 

NOTER 290

STIKORDSREGISTER 293