MANUSKRIPTKONSULENT

MANUSKRIPTKONSULENT

Jeg tilbyder konsulentarbejde på manuskripter i alle faser fra ide-oplæg til a work in progess og pre-production. Her følger jeg de vejledende priser fra Foreningen af Danske Dramaturger, hvis ikke de enkelte aftaler forhandles på plads individuelt.

Jvf. nedenstående fra Foreningens hjemmeside.

VEJLEDENDE LØNOVERSIGT FOR DRAMATURGISK ARBEJDE

Arbejdet 
Dramaturgisk arbejde falder ind under to former: Manuskript-/konceptudvikling og tilknytning til prøveforløbet.

Manuskript-/konceptudviklingen indbefatter research, indsnævring af temaer, figurarbejde, valg af fortælleform, bearbejdning af tekst osv. Arbejdet er det samme, hvad enten der arbejdes med et færdigt manuskript (f.eks. en klassiker), manuskriptudvikling eller et koncept uden en skrevet tekst. 

Tilknytning til prøveforløbet drejer sig om, hvordan materialet bliver omsat scenisk. Udover arbejdet fra manuskript-/konceptudvikling kan det være strygninger, gennemarbejdning af enkelte scener, tilpasning af iscenesættelsesidéer, ligesom dramaturgen kan være garant for det overordnede overblik, så de andre kunstneriske medarbejdere kan springe ud på dybere vand.

Løn 

  • Manuskript-/konceptudvikling (til og med læseprøven): 1 månedslønning samt feriepenge og pension. 
  • Manuskript-/konceptudvikling og delvis tilknytning til prøveforløbet: 2 månedslønninger samt feriepenge og pension. 
  • Manuskript-/konceptudvikling og fuld tilknytning til prøveforløbet: 3 månedslønninger samt feriepenge og pension. 
  • Enkeltvise manuskriptkonsultationer: 4.500 kr. pr gang. 

Månedslønnen for dramaturger ligger fra 25.000 kr. og opefter, samt feriepenge og pension. 

Kontakt mig her